旅行社同业信息管理系统
RSS订阅 | 匿名投稿
您的位置:网站首页 > 企业专栏 > 正文

河南南阳电力三级资质代办转让带电力承装修试四四四级资质转让难得遇到好资源

作者:huimei 来源: 日期:2020-3-25 19:52:35 人气: 标签:河南南阳电力三级资质代办转让带电力承装修试四四四级资质转让难得遇到好资源
河南南阳电力三级资质代办转让带电力承装修试四四四级资质转让难得遇到好资源
资质代办转让股权咨询:18568661070陈经理
24小时安全生产许可证代办咨询:15515213168杨经理
建筑公司资质转让股权好资源推荐:
1、房建三市政三钢构三装修二防水二幕墙二
2、特种工程(结构补强)
3、防水防腐保温工程专业承包二级资质
4、施工劳务
5、房建+市政双监理
6、施工劳务(老版)+模板脚手架
7、装饰设计乙
8、房建三、市政三、机电三(总包)
9、电力三、承装承修承试
10、房建三、市政三、公路三
11、房建三,防水二,装修二,机电三,地基三,环保三,劳务,模板
12、房建三,市政三,装修二,幕墙,钢构三,防水二,照明三,环保三
13、防水二、劳务
14、装饰装修一、防水一、幕墙一
15、水利三、市政三、房建三、劳务
16、电力三、消防二
17、房建三、劳务
18、公路二+公路路面三+公路路基三+桥梁三+安许
19、市政二整体转让,带小项,有安许
20、房建三+地基三+钢构三+环保三
21、房建三+装饰二
22、房三市三包办安许,安许
23、房三、市政三、水利三、钢构三、劳务,
24、房建三、市政三、钢构三
25、市政一包剥离
26、装修一级(现成安许)
27、房建三机电三钢构三地基三环保三
28、房建二
29、公路三
30、地基三
31、房建三、市政三、装修二、钢结构三、环保三共五项资质,有安许
32、装饰二 防水二 幕墙二,现成安许
33、防水二,19资质,安许已经上报
34、模板脚手架+安许
35、市政三有安许
36、特种工程,包变更
我国钢结构产业在近10年发展较为迅猛,特别是在国家推广“绿色建筑”的政策下,钢结构工程应用领域日益广泛,这也给相关从业企业带来机遇和挑战。若要论钢结构资质,有两种,即施工资质和设计资质。因此,如果您要问我,钢结构资质如何办理,小编只能从下面几个方面为您解答。 
  一、审查标准
  1、钢结构施工资质属于专业承包,设为三个等级,企业办理应当申请三级。在申报时,主要考核企业主要人员、净资产、厂房面积、工程业绩、技术装备。当然,三级资质是针对新设立企业,对厂房面积、企业业绩和技术装备不做要求。其中,主要人员包括:技术负责人、技术工人、注册建造师、中级职称人员、九大员。
  2、钢结构设计资质在资质标准中属于专项资质,设为甲级和乙级,企业办理应当申请乙级。主要考核专业技术人员、技术负责人、注册资本、企业业绩。专业技术人员包括注册人员和非注册人员,比如注册结构师、建筑专业人员、机械专业人员等。
  二、申报材料
  1、钢结构施工资质的申报材料包括资质申请表、营业执照、企业章程、厂房证明、技术装备证明、各类人员证明(身份证明、证书证件、业绩证明、社保证明等)。
  2、钢结构设计资质的申报材料包括资质申请表、企业法人身份证明、营业执照、企业章程、各类人员证明(技术负责人、注册人员、非注册人员身份证明和证书证件及业绩表等)、人员社保证明、劳动合同、办公场所证明等。
  三、申报地点
  施工资质和设计资质证书都由建设主管部门颁发并管理,因此,应当向县级以上建设主管部门提出申报。一般情况下都是先进行网上申报,再带上材料和相关原件去建设厅,不过各地政策可能有所不同,建议申报之前咨询当地建设厅。
资质转让的注意事项! 
资质转让就是没有资质的个人或企业收购带资质的公司。‌‌然而建筑企业若是只想转让建筑资质,悦达财务资小编告诉你,那是不可能的,公司一起收购。建筑资质转让包含工商变更,建筑资质变更,安全生产许可证变更这三个流程!
建筑资质一般转让流程
1、建筑业企业资质证书转让涉及企业名称变更,应当向主管部门提出变更申请,主管部门将变更证明材料报国务院建设主管部门,由国务院建设主管部门办理变更手续。
2、企业工商注册地主管部门办理变更手续,并在办理资质证书变更手续后将变更结果报国务院建设主管部门备案。
由此看来,资质转让其实就是转让公司,只不过资质含金量较高,这也可以告知购买者需具备的实力。


比,吉,原筮元永貞,无咎,不寧方來,後夫凶。象曰:比,吉也。比,輔也。下順從也。原筮元永貞,无咎。以剛中也。不寧方來,上下應也。後夫凶,其道窮也。
衆\畏險民,咸其安也。輔其正而獲吉也。剛位於尊也。本其陽之德行,仁也。居中可以長正也。長正可以寧方也。筮而比之,亦何咎也,則不寧,輔而安矣。後夫道窮,雖求輔,凶也。
象曰:地上有水,比先王以建萬國,親諸侯。
地載水而澤也,水得地而安也。下得上而寧也,上得下而位也。故先王建萬國和親諸侯,然後天下安也。
初六,有孚,比之无咎。有孚,盈缶終來。有他吉。象曰:比之初六,有他吉也。
衆\各保其所居也。能初以求比,是以吉也。知乎幾,辨乎微,爲天下首。比必自誠\信盈於素分也。素分盈,則主恩及,而他吉來矣。
六二,比之自内,貞吉。象曰:比之自内,不自失也。
為五内比,應而相合,承其私也。為衆\所覩也。能自守中正,故保其吉也。
六三,比之匪人,象曰:比之匪人,不亦傷乎。不正,不能辨,其去就,而輔於上,無首也。可比非其人乎,不亦傷矣。
六四,外比之,貞吉。象曰:外比於賢,以從上也。
比於尊,剛承上,輔賢,得正,吉也。
九五,顯比,王用三驅,失前禽,邑人不誡,吉。象曰:顯比之,吉。位正中也。舍逆取順,失前禽也。邑人不誡,上使中也。
為天下王也,背之以來,皆吾人也。則可以安天下矣。獨守其中,而私其應,為衆\所觀,非顯其私歟。疾其背,而愛其向也。則失其不來者矣。邑有家者也,私也,豈王者顯私也。偏其私,故邑人不誡,王所使之,然也。雖顯,其吉。正其位而尊也。
上六,比之无首,凶。象曰:比之无首,无所終也。
無誠\於附,道窮,而比,戮,斯及矣,何終哉。 
 乾下巽上 
分享到:
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址:
下一篇:没有资料